AOV Blog

Via ons blog willen wij u informeren over ontwikkelingen en nieuws rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Ben je volledig arbeidsongeschiktheid als je alleen nog maar de taken kunt doen die geen inkomen genereren?

Ben je volledig arbeidsongeschikt als je alleen nog maar de taken kunt doen die geen inkomen genereren?

Is er bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sprake van volledige arbeidsongeschiktheid als een verzekeringnemer bepaalde minder belangrijke taken binnen zijn beroep nog wel kan uitvoeren, maar de kernactiviteiten door ziekte onmogelijk zijn?
aov ouderen

Ouderen structureel uitgesloten voor AOV

Videoverslag van radio uitzending (7 april 2018) met als onderwerp dat ouderen structureel uit worden gesloten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Karen Machielsen van AOV Uitkering geeft als AOV expert reactie op de vragen over ouderen en AOV.
Zelfstandigen en AOV

Van de zelfstandigen in Nederland heeft 80% geen AOV

AOV advocaat Karen Machielsen van OAV uitkering was te gast bij Tros Rader over zelfstandigen en AOV.
(Mis)communicatie met de AOV-verzekeraar: wie draagt het risico?

(Mis)communicatie met de AOV-verzekeraar: wie draagt het risico?

Artikel in Letsel & Schade 2017 nr. 2 door AOV advocaat K. Machielsen van AOV Uitkering. De auteur bespreekt kort de aard van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verschillende fasen bij de tenuitvoerlegging van de verzekering.
Mededelingsplicht en verzwijging bij de particuliere AOV

Mededelingsplicht en verzwijging bij de particuliere AOV

Artikel van AOV advocaat Mr. R. Gerretsen in het blad Letsel & Schade over mededelingsplicht en verzwijging bij de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.