AOV Uitspraken

Om een beeld te krijgen van de manier waarop AOV-verzekeraars zijn omgegaan met claims nadat wij de zaak hadden opgepakt, hebben we onze eigen cijfers op een rijtje gezet. Daaruit blijkt dat in de jaren 2012-2021 tenminste tweederde van de AOV-uitkeringen ten onrechte werd geweigerd of verlaagd. Er lopen nog zaken waardoor het aantal onterechte afwijzingen nog verder kan oplopen.

De meeste zaken lossen wij op zonder een rechtszaak, maar soms blijkt een procedure noodzakelijk. Wilt u zien wat het resultaat kan zijn van een procedure tegen de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar? Bekijk dan de onderstaande uitspraken van door ons behandelde zaken. De uitspraken zijn (anoniem) gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en zijn daarom openbaar.