Over AOV Uitkering

AOV Uitkering is onderdeel van Zumpolle Advocaten. AOV Uitkering heeft al meer dan 10 jaar ervaring in de ‘AOV-praktijk’. Eerst heeft mr. Karen Machielsen (advocaat per 1993) zich vanaf 2010 gespecialiseerd. Vervolgens heeft mr. Robin Gerretsen (advocaat per 2009) zich in 2015 aangesloten. In 2020 heeft Karen Machielsen na 27 jaar de advocatuur verlaten om tijd te maken voor nieuwe uitdagingen. Robin Gerretsen zet de praktijk voort.

Het bijstaan van verzekerden is een bewuste keuze:

Een verzekeraar die de uitkering stopzet, omdat de cliënt niet meer arbeidsongeschikt zou zijn, raakt deze persoon op het meest kwetsbare moment. Naast zorgen over zijn gezondheid en het bedrijf, valt ook nog eens het inkomen weg. Wij willen de cliënt helpen zijn uitkering veilig te stellen, zodat hij weer aan een toekomst kan denken.

Wij doen uitsluitend AOV-zaken en staan altijd de verzekerden (en hun tussenpersonen) bij, en niet de verzekeraars. Over medische aspecten vragen wij advies aan een medisch adviseur. Ook die medisch adviseurs zijn onafhankelijk van verzekeraars en staan alleen verzekerden bij. Daarnaast werken wij samen met goede arbeidsdeskundigen.

Is uw AOV claim geweigerd?
Robin Gerretsen - AOV Advocaat

Mr. Robin Gerretsen – AOV Advocaat

AOV advocaat Mr. Robin Gerretsen

Onze AOV specialist is Mr. Robin Gerretsen. Robin is vanaf 2009 advocaat. Hij staat ondernemers en particulieren bij in civielrechtelijke kwesties, met name waar het gaat om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit je af om in geval van ziekte zo veel mogelijk door te kunnen gaan met het dagelijks leven. Het is dan onwerkelijk als je door de verzekeraar opeens niet meer wordt gezien als klant, maar als wederpartij. Een gespecialiseerde advocaat die de weg weet in ‘AOV-land’ is op dat moment onmisbaar“.

Robin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: verzekeringsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

AOV Uitspraken

De meeste AOV zaken lossen wij op zonder een rechtszaak, maar soms blijkt een procedure noodzakelijk. Wilt u zien wat het resultaat kan zijn van een procedure tegen de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar? Bekijk dan ons overzicht met uitspraken van door ons behandelde AOV zaken.

AOV uitspraken