• Over AOV advocaat Mr. Robin Gerretsen

AOV advocaat Mr. Robin Gerretsen

Onze AOV specialist is Mr. Robin Gerretsen. Robin is vanaf 2009 advocaat. Hij staat ondernemers en particulieren bij in zaken betreffende particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).

Robin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: verzekeringsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Telefoon: 030 – 23 33 248
E-mail: info@aovuitkering.nl.nl
WhatsApp: stuur een bericht

Robin Gerretsen - AOV Advocaat

Mr. Robin Gerretsen – AOV Advocaat

AOV ABC

Recensies van cliënten

Mr. R. Gerretsen, uitstekend advocaat met specialistische kennis van zaken van AOV problematiek, weet waar hij het over heeft, helder en duidelijk in zijn aanpak, pragmatisch en realistisch. Hij heeft korte lijntjes en informeert client ad rem. Voor deze specialistische problematiek de aangewezen persoon !

Mr. Gerretsen is een gedreven en vakkundige advocaat die ten volle ging voor mijn belangen.
Hij is reëel in wat haalbaar en verstandig is en de steun die je hard nodig hebt als je een conflict hebt met je AOV verzekeraar. Voordeel is ook dat hij alleen AOV zaken doet dus ervaren is in de materie.

Fijn dat hij begrip had voor de emoties die de zaak opriepen. Dat menselijke voegt zeker toe en is niet standaard voor advocaten.

Mijn zaak is positief afgerond en daar heeft mr. Gerretsen een grote invloed op gehad.

In een zaak met een verzekeringsmaatschappij ben je zonder gespecialiseerde advocaat nergens. Zo’n advocaat is Robin Gerretsen. Hij bijt zich vast in je zaak, is scherp, kent de jurisprudentie en de kleine lettertjes van a tot z. Robin heeft in het Hoger Beroep het uitgebreide betoog van mijn verzekeraar volledig gefileerd. Was hij maar van begin af aan mijn advocaat geweest, dan had me dat een aantal jaren in dit nare conflict gescheeld.

“Advocaten in hart en nieren! Ik word naar alle tevredenheid ondersteund door dhr. Gerretsen. Hij is niet alleen advocaat maar ook mens gebleven wat zelden voorkomt in de advocatuur!”

“In mijn werk schakel ik altijd specialisten in. Een specialist heb je ook nodig als je een advocaat inschakelt. De heer Gerretsen heeft de zaak met eerst weinig aanknopingspunten opgepakt, zich niet van zijn a propos laten brengen en vervolgens het best haalbare resultaat weten te realiseren, waarmee ik (eindelijk) kreeg waar ik recht op meen te hebben.”

“Dhr. Gerretsen is een persoon met vakkennis die onze zaak heeft geleid tot een positief eindresultaat boven verwachting.

Ondanks de hoge betaalde premies was er bij ongeschiktheid toch een meningsverschil waardoor ik zonder zijn expertise voor de verzekeringsmaatschappij een makkelijke prooi zou zijn geweest.”

De enige a.o.v.-specialist/advocaat die echt betrokken is bij zijn cliënt én daarnaast uitmuntend vakwerk levert. Een advocaat waar je blij van wordt!

Waarom AOV? – Robin Gerretsen

Waarom ben je AOV advocaat geworden?

“In 2009 ben ik begonnen in een algemene civiele praktijk. Ik heb een brede, onmisbare ervaring opgedaan maar miste een duidelijke focus in de manier waarop en waarom ik de diverse losse zaken behandelde. Sinds 2015 leg ik mij toe op AOV-zaken voor de verzekerde. In het begin was ik vooral verbaasd dat al die bekende verzekeraars helemaal niet zo zorgvuldig bleken om te gaan met hun klanten als ze je willen doen geloven in hun reclames. Vervolgens werd ik bekend met de routines en de wijze waarop verzekeraars zand in de machine trachten te strooien om zo een claim te verhinderen.

Ik ken de patronen en weet hoe een bepaalde actie in de ene fase van de beoordeling doorwerkt in latere fases. In overleg met mijn klanten kan dan worden gekozen voor het beginnen van procedures die soms zo principieel zijn dat die ook doorwerken in vele andere dossiers.
De zaken van mijn cliënten zijn daarmee niet op zichzelf staande incidenten (zoals het Verbond van Verzekeraars betoogt), maar dienen daarmee ook een groter doel, te weten dat een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van dit vakgebied vanuit de kant van de verzekerden.

Met mijn AOV-praktijk heb ik duidelijk kleur bekend voor de kant van de verzekerde. Ik werk in dit specialisme omdat dit in juridisch opzicht een zeer interessant vakgebied is waarin veel ‘onontgonnen terrein’ is, maar ook omdat ik ervoor sta dat verzekerden zich kunnen wapenen tegen een grote partij als een verzekeraar.”

AOV advocaat Mr. Robin Gerretsen bij Tros Radar

Mr. Robin Gerretsen was te gast in de uitzending van het televisieprogramma Tros Radar die een item bracht over de AOV en ZZP’ers die geweigerd worden voor een AOV:

Het valt niet mee om je als zzp’er te verzekeren. Verzekeraars kunnen bepaalde dekkingen uitsluiten omdat je een medische achtergrond hebt. In het ergste scenario kunnen ze je zelfs weigeren.

Robin is in de video te zien vanaf 3:33, 4:20 en 6:57.

Hulp nodig bij uw AOV-claim?

Laat Mr. Robin Gerretsen contact met u opnemen, of neem zelf contact met ons op.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw vraag. Zie ook onze privacyverklaring.

Contact met Robin Gerretsen