HELP! Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt niet uit!

Bent u ondernemer? Dan heeft u vast een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Als u arbeidsongeschikt raakt en een claim indient, is het helaas nog maar de vraag of u een uitkering krijgt.

AOV-uitkering vaak ten onrechte geweigerd of stopgezet

Uit onze praktijk blijkt dat een AOV-uitkering vaak ten onrechte wordt geweigerd. De AOV-verzekeraar vindt bijvoorbeeld dat de verzekerde zijn gezondheidstoestand te rooskleurig heeft voorgesteld bij het sluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Veel vaker nog zien we dat de AOV-verzekeraar begint met uitkeren maar bij langdurige ziekte aanstuurt op beëindiging van de AOV-uitkering. Dat begint vaak met een medische keuring bij een door de AOV-verzekeraar aangewezen arts. De arts vindt nauwelijks relevante beperkingen. Vervolgens concludeert de arbeidsdeskundige dat verzekerde best kan werken, terwijl zijn behandelende artsen vinden dat hij dat niet kan. De AOV-uitkering wordt afgebouwd en vervolgens beëindigd. Voor een ondernemer is dit rampzalig!

Ga naar onze statistieken

Herkent u dit? Bent u als freelancer, zzp-er of mkb-er arbeidsongeschikt geraakt en is uw AOV-uitkering onterecht geweigerd of beëindigd? Wij onderzoeken voor u, of uw claim haalbaar is. Zo nodig schakelen wij daarbij betrouwbare artsen en arbeidsdeskundigen in. Maakt u geen schijn van kans, dan zeggen we dat eerlijk. Als alle lichten op groen staan, gaan we graag voor u aan de slag.

Vraag om meer informatie

Niet onbelangrijk om te weten is dat mr. Karen Machielsen en mr. Robin Gerretsen gespecialiseerd zijn in AOV-zaken voor verzekerden. Dat is een bewuste keuze.

“Een verzekeraar die de uitkering stopzet, omdat de cliënt niet meer arbeidsongeschikt zou zijn, raakt deze persoon op het meest kwetsbare moment. Naast zorgen over zijn gezondheid en het bedrijf, valt ook nog eens het inkomen weg. Ik wil de cliënt helpen zijn uitkering veilig te stellen, zodat hij weer aan een toekomst kan denken.”

Bekijk onze resultaten