Mededelingsplicht en verzwijging bij de particuliere AOV

Mededelingsplicht en verzwijging bij de particuliere AOV

In deze bijdrage wordt behandeld welke informatieverplichtingen de verzekeringnemer heeft bij de acceptatieprocedure voorafgaande aan de totstandkoming van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), wat de verzekeraar met de ingewonnen informatie doet en wat de gevolgen kunnen zijn wanneer blijkt dat de verzekeringnemer de verzekeraar onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd. In dat geval zal de verzekeraar de acceptatieprocedure willen reconstrueren zoals die destijds ‘bij ware kennis van zaken’ zou zijn verlopen, en de uitkomst van die reconstructie (met terugwerkende kracht) willen toepassen op de polis. Tot slot worden enkele kanttekeningen vanuit de praktijk (vanuit het perspectief van de verzekeringnemer) geplaatst bij dit onderwerp.

Bron: Letsel & schade nr. 2 (2017)