(Mis)communicatie met de AOV-verzekeraar: wie draagt het risico?

(Mis)communicatie met de AOV-verzekeraar: wie draagt het risico?

Artikel in Letsel & Schade 2017 nr. 2 door AOV advocaat K. Machielsen van AOV Uitkering. De auteur bespreekt kort de aard van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verschillende fasen bij de
tenuitvoerlegging van de verzekering. Zij behandelt de jurisprudentie waar de verzekerde een beroep op kan doen om een fatsoenlijke tenuitvoerlegging van de verzekering te bewerkstelligen. Haar conclusie is o.a. dat verzekeraars maar al te
vaak keuringen inzetten om langdurige betaling van de uitkering te voorkomen. Ze bepleit een algemene verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en tevens dat verzekerden en hun advocaten zich verzetten tegen een
onjuiste tenuitvoerlegging van de particuliere AOV.

Bron: Letsel & Schade 2017 nr. 2