Kosten

 

Als u gelijk krijgt, dan moet uw verzekeraar uw kosten van rechtsbijstand vergoeden. In de meeste gevallen lukt het ons om alle kosten te verhalen op de AOV-verzekeraar.

 

Toevoeging

Als u weinig inkomen en spaargeld heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (‘toevoeging’). De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die daarover beslist. Op de website www.rvr.org staan de wettelijk vastgestelde inkomens- en vermogensgrenzen. Komt u in aanmerking, dan verzorgen wij de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u.

 

Rechtsbijstandsverzekering
Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan staat in de polisvoorwaarden dat u niet rechtstreeks naar een advocaat mag: u wordt geholpen door een jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Pas als een rechtbankprocedure nodig is, krijgt u ‘vrije advocaatkeuze’ en mag u zelf een onafhankelijk, gespecialiseerde, advocaat kiezen.

 

Rechtsbijstandsverzekering en kort geding
Bij een spoedeisend belang, bijvoorbeeld omdat u in financiële problemen raakt, kan een kort geding helpen. Wijs de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar er op als een kort geding nodig is. Bij een kort geding heeft u wèl vrije advocaatkeuze.

 

En ziet de jurist geen mogelijkheden voor een kort geding? Dan heeft u recht op een second opinion door een advocaat (die niet in loondienst mag zijn van uw rechtsbijstandsverzekeraar).

 

Rechtsbijstandsverzekering en voorlopig deskundigenbericht

Zegt uw AOV-verzekeraar dat u kunt werken en bent u het daar niet mee eens? Dan heeft u recht op een second opinion. De rechtbankprocedure ‘voorlopig deskundigenbericht’ is dan vaak een goede optie: de rechter wijst de deskundige aan (niet de verzekeraar) en de rechter stelt de vragen. Het rapport van deze deskundige heeft veel waarde en kan nauwelijks van tafel worden geveegd door de AOV-verzekeraar.

 

Verkeert u in zo’n situatie? Vraag dan aan uw rechtsbijstandsverzekeraar om een voorlopig deskundigenbericht! Ook in de procedure voorlopig deskundigenbericht heeft u recht op bijstand van een door u gekozen advocaat.

 

Zegt uw rechtsbijstandsverzekeraar dat een voorlopig deskundigenbericht niet nodig of niet mogelijk is? Vraag dan om een second opinion door een AOV-advocaat.