Verzwijging

Een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar tegen betaling een mogelijk risico overneemt van de verzekeringnemer.

Bij het aanvragen van een AOV legt de verzekeraar diverse vragenlijsten voor, waaronder een gezondheidsverklaring waarin naar de medische geschiedenis van de verzekeringnemer wordt gevraagd.

Met deze vragenlijsten kan de verzekeraar nagaan of hij bereid is de verzekeringnemer te accepteren, en zo ja, onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld een acceptatie met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid als gevolg van knieklachten, vanwege eerdere klachten).

Als een verzekeringnemer (onbedoeld) niet volledig is geweest bij het invullen van de gezondheidsverklaring en dit later wordt ontdekt bij het onderzoek naar de arbeidsongeschiktheid, kan de verzekeraar alsnog – en wel met terugwerkende kracht – de ‘ontdekking’ op de polis toepassen.

Zo kan met terugwerkende kracht alsnog een clausule voor psychische klachten worden ingeroepen als iemand vergeten was te melden dat hij in het verleden naar een psycholoog is geweest, met als gevolg dat dan mogelijk al jaren ten onrechte is uitgekeerd, omdat de desbetreffende arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht niet gedekt blijkt.

Ook andere gevolgen kunnen worden ingeroepen, waaronder de beslissing dat de verzekeringnemer nooit zou zijn geaccepteerd, zelfs als die weigering is gebaseerd op hele andere gezondheidsklachten dan waardoor de verzekeringnemer later arbeidsongeschikt is geworden.

Wij staan vaak verzekeringnemers bij in ‘verzwijgingskwesties’. Dikwijls blijkt dat de verzekeringnemer niet weet wat er in zijn medisch dossier door de behandelend artsen is opgeschreven. Als dan de verzekeraar in het kader van de claimbehandeling dit dossier opvraagt, kan de verzekeringnemer niet worden verweten dat hij iets niet heeft vermeld wat hij niet wist.

Ook is het van belang de vragenlijsten goed na te kijken; heeft de verzekeraar wel duidelijk gevraagd naar de feiten, waarvan de verzekeringnemer nu wordt verweten dat hij deze destijds niet zou hebben vermeld?

Of is het echt zo, dat als de verzekeraar destijds volledig was geïnformeerd, dat hij de verzekeringnemer niet zou hebben geaccepteerd, of zegt de verzekeraar dat nu alleen maar om niet uit te hoeven keren?

Deze en tal van andere vragen zijn cruciaal in ‘verzwijgingskwesties’. Wij zijn volledig ingevoerd in deze materie.