Second opinion

Alle verzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat zij de deskundigen aanwijzen die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststellen. Dat klinkt gek, want de verzekeraar is ook degene die uiteindelijk moet betalen als de uitkomst van die expertises is dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Onze ervaring is dat de belangen van de verzekeringnemer en die van de verzekeraar hier botsen. Daar komt bij dat als de mate van arbeidsongeschiktheid niet (voldoende) komt vast te staan, dit dan het probleem is van de verzekeringnemer, omdat die dan geen uitkering krijgt.

In een uitspraak waarbij wij betrokken waren heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze situatie niet zodanig ernstig is dat deze in strijd is met Europees consumentenrecht, maar wel dat de verzekeraars hiermee aan de slag moeten.

Sindsdien zijn verzekeraars overgegaan tot het opnemen van een second opinion-regeling in de polisvoorwaarden.

Die second opinion, ook wel herbeoordeling, dient in goed overleg tussen de verzekeringnemer en verzekeraar plaats te vinden en verschilt dus op dit punt met de eerste beoordeling waarbij de verzekeraar alles mag beslissen.

De uitkomst van deze procedure is bindend. Dat betekent dat er voor de verzekeringnemer veel op het spel staat.
Dan is het noodzakelijk dat je wordt bijgestaan door een advocaat en een medisch adviseur die gespecialiseerd zijn in AOV’s. Alleen dan kan worden gewaarborgd dat de juiste artsen worden uitgezocht, de juiste vragen worden gesteld en dossiers compleet zijn.