ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
AOV

Bent u ondernemer? Dan heeft u vast een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Als u arbeidsongeschikt raakt en een claim indient, is het helaas nog maar de vraag of u een uitkering krijgt. Uit onze praktijk blijkt dat een AOV-uitkering vaak ten onrechte wordt geweigerd. De AOV-verzekeraar vindt bijvoorbeeld dat de verzekerde zijn gezondheid te rooskleurig heeft voorgesteld bij het sluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees verder

HULP BIJ UW CLAIM

Als wij worden ingeschakeld, dan is de AOV-uitkering vaak al geweigerd of gestaakt. Dat betekent niet dat wij niets kunnen doen. Integendeel: in de zaken die aan ons worden voorgelegd, heeft de AOV-verzekeraar vaak fouten gemaakt, bijvoorbeeld:

  • de medisch adviseur van de AOV-verzekeraar heeft niet alle informatie bij de behandelend sector opgevraagd;
  • de verzekeraar heeft keuringsartsen ingeschakeld zonder overleg met de verzekerde;
  • en koos daarbij voor artsen die ‘gunstig’ rapporteren;
  • de verzekerde kreeg geen correctierecht waardoor fouten staan in het keuringsrapport;
  • de uitkering is voortijdig afgebouwd terwijl de verzekerde nog niet beter is.

U hebt recht op een second opinion. Wij herkennen de valkuilen en trucs en weten hoe uw claim kan worden gered. Lees verder

ONZE RESULTATEN

Om een beeld te krijgen van de manier waarop AOV-verzekeraars zijn omgegaan met claims nadat wij de zaak hadden opgepakt, hebben we onze eigen cijfers op een rijtje gezet. Daaruit blijkt dat in de jaren 2012-2017 tenminste 2/3e van de AOV-uitkeringen ten onrechte werd geweigerd of verlaagd. Er lopen nog zaken waardoor het aantal onterechte afwijzingen nog verder kan oplopen. Lees verder.