Hulp bij uw claim

 

Als wij worden ingeschakeld, dan is de AOV-uitkering vaak al geweigerd of gestaakt. Dat betekent niet dat wij niets kunnen doen. Integendeel: in de zaken die aan ons worden voorgelegd, heeft de AOV-verzekeraar vaak fouten gemaakt, bijvoorbeeld: 

  • de medisch adviseur van de AOV-verzekeraar heeft niet alle informatie bij de behandelend sector opgevraagd;
  • de verzekeraar heeft keuringsartsen ingeschakeld zonder overleg met de verzekerde;
  • en koos daarbij voor artsen die ‘gunstig’ rapporteren;
  • de verzekerde krijgt geen correctierecht waardoor er fouten staan in het keuringsrapport;
  • de uitkering is voortijdig afgebouwd terwijl de verzekerde nog niet beter is.

U heeft recht op een second opinion. Wij herkennen de valkuilen en trucs en weten hoe uw claim kan worden gered.

 

De verzekeraar heeft maar 1 doel en dat is het maken van winst. Het betalen van een uitkering past daar niet bij. Onze ervaring is dat AOV-verzekeraars onvoldoende rekening houden met de belangen van hun klant. Dit geldt ook voor de medisch adviseur: hij/zij zou onafhankelijk van de verzekeraar moeten zijn, maar de praktijk is weerbarstig.

 

Daarom is het cruciaal dat u bij een second opinion wordt bijgestaan door een ervaren AOV-advocaat. Samen met onze medisch adviseurs zorgen wij ervoor dat medische keuringen goed verlopen bij een onafhankelijk en deskundig arts en dat de juiste vragen worden gesteld. Ook hebben wij een netwerk van onafhankelijke arbeidsdeskundigen. Daarmee kunnen wij ook het arbeidsdeskundig onderzoek bewaken. Het resultaat daarvan is dat wij de meeste zaken winnen en dat de klant krijgt waarop hij recht heeft.