AOV

 

Bent u ondernemer? Dan heeft u vast een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Als u arbeidsongeschikt raakt en een claim indient, is het helaas nog maar de vraag of u een uitkering krijgt. Uit onze praktijk blijkt dat een AOV-uitkering vaak ten onrechte wordt geweigerd. De AOV-verzekeraar vindt bijvoorbeeld dat de verzekerde zijn gezondheid te rooskleurig heeft voorgesteld bij het sluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Veel vaker nog zien we dat de AOV-verzekeraar begint met uitkeren, maar bij langdurige ziekte aanstuurt op beëindiging van de AOV-uitkering. Dat begint vaak met een medische keuring bij een door de AOV-verzekeraar aangewezen arts. De arts vindt nauwelijks relevante beperkingen. Vervolgens concludeert de arbeidsdeskundige dat verzekerde best kan werken, terwijl zijn behandelende artsen vinden dat hij dat niet kan. De AOV-uitkering wordt afgebouwd en vervolgens beëindigd. Voor een ondernemer zijn dan vaak de gevolgen niet te overzien!

 

Herkent u dit? Bent u als freelancer, zzp-er of mkb-er arbeidsongeschikt geraakt en is uw AOV-uitkering onterecht geweigerd of beëindigd? Wij onderzoeken voor u of uw claim haalbaar is. Zo nodig schakelen wij daarbij betrouwbare artsen en arbeidsdeskundigen in. Maakt u geen schijn van kans, dan zeggen we dat eerlijk. Als alle lichten op groen staan, gaan we graag voor u aan de slag.